Các đám Mây Gây Hiện Tượng Sấm Sét Tạo Nên Bởi Những Hạt Nước Nhỏ Li Ti (Vật Lý)

Trong lĩnh vực Vật lý, các nhà khoa học đã tìm hiểu về hiện tượng sấm sét và phát hiện ra rằng, các đám mây gây ra hiện tượng này do những hạt nước nhỏ li ti mang điện tích. Điều này làm cho hiện tượng sấm sét trở nên hấp dẫn và đầy thú vị.

Điện tích âm của giọt nước tương đương với bao nhiêu electron?

Một phép đo thực nghiệm cho thấy rằng một giọt nước có đường kính 50 μm, mang một lượng điện tích âm là -3,33 × 10^(-17)C. Để biết điện tích âm của giọt nước tương đương với điện tích của bao nhiêu electron, chúng ta có thể tính toán như sau:

Điện tích của 1 hạt electron là -1e_0 = -1,602 × 10^(-19)C. Vì vậy, điện tích âm của giọt nước tương đương với điện tích của số electron là:

-3,33 × 10^(-17)C × (-1,602 × 10^(-19)C) ≈ 208 electron

Vì vậy, điện tích âm của giọt nước tương đương với điện tích của khoảng 208 electron.

Điều này cho thấy mức độ tương đối của điện tích âm trong giọt nước và tạo nên sự hấp dẫn cho hiện tượng sấm sét.

Xem thêm bài viết  Các Cây Trên đường Phố Hoặc Trong Công Viên Thường Hay được Quét Vôi Gốc (Sinh Học)