Điều Khoản Sử Dụng

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Nokiachinhhang.com thì bạn phải đồng ý và chấp nhận các điều khoản mà chúng tôi đề ra. Nếu như không đồng ý với các điều khoản dưới đây thì vui lòng dừng việc truy cập trên trang web của chúng tôi.

Truy cập Nokiachinhhang.com

Chúng tôi có quyền thay đổi bất cứ nội dung hay dịch vụ của mình trong bất cứ thời gian nào mà không cần phái bao trước. Khi bạn là thành viên nếu những thay đổi cần thiết và liên qua đến người dùng thì chúng tôi sẽ gửi thông báo.

Bạn phải đồng ý rằng các dữ liệu cá nhân mà bạn đã đăng ký cung cấp cho chúng tôi thông qua website Nokiachinhhang.com được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của chúng tôi. Tất những thông tin bạn cung cấp cần phải chính xác khi đó chúng tôi mới cập nhật kịp thời cho bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và không tiết lộ cho bất kỳ một bên bên thứ ba nào.

Trường hợp nếu user và pass của bạn bị lộ và nghi ngờ bị truy cập bởi một người khác thì bạn hãy thay đổi pass. Liên hệ với chúng tôi yêu cầu hủy truy cập và khôi phục lại ngay. Nếu phát hiện truy cập đáng ngờ hay với mục đích xấu chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản mà không cần báo trước.

Quyền sở hữu trí tuệ

Những gì có trên website Nokiachinhhang.com đều có quyền sở hữu của chúng tôi. Vì vậy bạn không được phép sao chép, sửa đổi, thực hiện công khai, lưu trữ, tải về, tái xuất bản hay truyền tải bất kỳ nội dung nào có trên Nokiachinhhang.com

Thương hiệu

Thương hiệu Nokiachinhhang.com thuộc quyền sỡ hữu của chúng tôi. Không có sự cho phép của chúng tôi bạn không được sử dung thương hiệu Nokiachinhhang.com vào bất cứ mục đích nào.

Hành vi bị nghiêm cấm

Các dịch vụ của Nokiachinhhang.com cung cấp bạn chỉ được sử dụng hợp pháp, đúng với mục đích và phải phù hợp với các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Nghiêm cấm sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật.

Nghiêm cấm sử dụng các từ ngữ thô tục xúc phạm đến danh dự của người khác. Những lời lẽ khiêu khích người khác làm trái pháp luật là điều tối kị. Không được bàn chuyện tôn giáo hay chính trị trên Nokiachinhhang.com.

Vi phảm bản quyền

Chúng tôi đặc biệt coi trọng nội dung bản quyền. Chúng tôi tập hợp khá nhiều thông tin và các dữ liệu trên Internet và hệ thống chúng lại một cách chính xác và đầy đủ nhất. Nếu bạn phát hiện thông tin nào của chúng tôi có vi phạm bản quyền thì có thế liên hệ yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ qua hòm thư. Chúng rôi sẽ xem xét nếu có vi phạm bản quyền sẽ gỡ bỏ ngay lập tức và gửi lời xin lỗi.