Trang bị Vương trượng của Rhea | Master Guild

Giá: 2.220 vàng

+140 tấn công

+10% giảm thời gian hồi chiêu

[Life Shield] – Nội tại duy nhất: Khi HP dưới 40%, nhận một lớp khiên trong 4 giây, hấp thụ (450+ cấp anh hùng * 50) (+40% sức tấn công thêm) sát thương; 75 giây thời gian hồi phục

Nội tại duy nhất: +25% Hút máu phép

Xem thêm bài viết  Hayate Season 23: Bảng Ngọc, Cách Chơi, Lên Hayate Mạnh Nhất