Trang Bị Thánh Kiếm | Master Guild

Giá: 2.120 vàng

+90 Tấn công vật lý

+25% cơ hội tấn công chí mạng – Nội tại duy nhất

Nội tại duy nhất – Thánh kiếm: Tăng (cấp tướng*3) tốc độ di chuyển sau một đòn chí mạng, tồn tại trong 1,5 giây (chỉ có hiệu lực với tướng tầm xa)

Xem thêm bài viết  Richter mùa 23: Cách chơi, lên đồ, ngọc và huy hiệu để lên top sp mạnh nhất