Trang Bị Lá Chắn Huyền Thoại | Master Guild

Giá: 2.180 vàng

+360 giáp

+400 Năng lượng

+20% giảm thời gian hồi chiêu

[Guard] – Nội tại duy nhất: Nếu anh hùng chịu sát thương, tốc độ tấn công của kẻ địch bị trúng đòn giảm 30% và tốc độ di chuyển giảm 15%

Xem thêm bài viết  Summoner Spell Burst | Master Guild