Trang bị kiếm truy hồn | Master Guild

Giá: 1.750 vàng

+ 40 Tấn công vật lý

+6% hút máu

lấy con ếch

+15% giảm thời gian hồi chiêu – Nội tại duy nhất

Săn bắn: Gây thêm 30% sát thương lên quái vật. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái vật – nội tại duy nhất

Săn bắn: Giết quái tăng 3 điểm sức tấn công, hiệu ứng cộng dồn 15 lần – nội tại duy nhất

Săn lùng linh hồn: Gây thêm (300+cấp độ*20) sát thương phép cho kỹ năng hoặc đòn tấn công cơ bản của tướng tiếp theo, đồng thời tăng 7% sức tấn công trong 3 giây tiếp theo (chỉ có hiệu lực trong cận chiến) (30 giây hồi chiêu) – thụ động duy nhất

Xem thêm bài viết  Sephera season 23: Bảng ngọc, cách chơi, lên đồ Sephera mạnh nhất