Trang Bị Cung Bão | Master Guild

Giá: 1.750 vàng

+15 Tấn công vật lý

+20% tốc độ đánh

+10% hút máu

[Săn bắn] [Săn bắn] [Tornacle] – nội tại độc nhất

[Săn bắn]: Sát thương lên quái vật tăng 30%. Nhận thêm 30% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái vật – nội tại duy nhất

[Truy sát]: Giết quái tăng 2% tốc độ đánh, có thể cộng dồn 15 lần – nội tại duy nhất

[Tornacle]: Đánh liên tục vào cùng một mục tiêu sẽ gây thêm 15 sát thương phép (cứ 3 cấp cộng 1 điểm), tối đa 6 lớp

Xem thêm bài viết  Lệnh cân bằng | Master Guild