Trang Bị Áo Giáp | Master Guild

Giá: 2.400 tr

+ 120 điểm áo giáp
+ Sát thương tăng 10%

Hồi sinh: 2 giây sau khi chết, hồi sinh tại chỗ và tăng 2000 HP (cấp anh hùng * 100), hiệu ứng này có thời gian hồi chiêu 150 giây. (Tối đa 2 lần hồi sinh mỗi trận)

Xem thêm bài viết  Richter Season 23: Gem Plate, cách chơi, lên đồ Richter mạnh nhất