Trang bị Áo Choàng Băng Giá | Master Guild

Giá: 1.970 vàng

+10% giảm thời gian hồi chiêu

+200 Giáp

+800 máu

[Sức mạnh nguyên tố] – Bị động duy nhất

Nội tại duy nhất—Sức mạnh nguyên tố: Sau khi sử dụng, đòn đánh thường tiếp theo của hắn sẽ gây thêm 150 sát thương vật lý trên diện rộng (20 điểm mỗi cấp), làm chậm 30% và hồi chiêu trong 3 giây.

Xem thêm bài viết  Trang bị cho Ra's Cloak | Master Guild