Thiết Bị Đột Phá Shangchuan | Master Guild

Giá: 2.020 Vàng

+110 Tấn công vật lý

Đè bẹp: Tăng (100+Cấp tướng*10) Xuyên giáp – Nội tại duy nhất

Nhấn: Thoát khỏi trạng thái chiến đấu tăng 10% tốc độ di chuyển – nội tại duy nhất

Xem thêm bài viết  Trang bị huy chương thành Troy | Master Guild