Top 19 fetch new scrape information facebook hay nhất

1 Social Media Sharing (Facebook & LinkedIn) – Instapage Help Center

 • Tác giả: help.instapage.com
 • Ngày đăng: 12/04/2021
 • Đánh giá: 4.88 (684 vote)
 • Tóm tắt: If you want to take control of what Facebook crawler picks up from your page you can use our Search … Then click on ‘fetch new scrape information’;

2 Khắc phục lỗi mất hình ảnh khi chia sẻ bài viết trên facebook

 • Tác giả: techmaster.vn
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4.63 (262 vote)
 • Tóm tắt: · Bước 3: dán đường dẫn tới trang bạn muốn chia sẻ vào ô Input URL, kích vào nút Fetch new scrape information. Sau bước này bạn sẽ được facebook 
Xem thêm bài viết  Top 10+ cách tạo khung trên facebook bằng điện thoại bạn nên biết

3 Khắc phục lỗi Facebook không hiện được link – Slimweb

 • Tác giả: slimweb.vn
 • Ngày đăng: 09/03/2021
 • Đánh giá: 4.52 (295 vote)
 • Tóm tắt: Cách sử dụng vô cùng đơn giản, bạn chỉ việc copy đường link website vào, nhấn nút Debug để xem lỗi gì xảy ra và nhấn nút Fetch new scrape information để 

4 Tích hợp comment facebook vào web – CTY NHƠN MỸ

 • Tác giả: m.nhonmy.com
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 4.25 (353 vote)
 • Tóm tắt: ( thay mã màu đỏ … bạn vào (ví dụ nhonmy.com) và ấn Debug rồi ấn nút Fetch new scrape information

5 How to solve sharing related issues? | Support Center – MH Themes

 • Tác giả: mhthemes.com
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 3.99 (218 vote)
 • Tóm tắt: In that case you can click “Fetch new scrape information” to force Facebook to update the information. The information in this article has also been helpful 

6 The Best Way to Clear Facebook’s Open Graph Cache

 • Tác giả: hwpi.harvard.edu
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 3.99 (458 vote)
 • Tóm tắt: The easiest way to clear out Facebook’s open graph cache is to use their debugging … hit ‘debug’ and then on the next page, hit ‘fetch new scrape information

7 Facebook Image and Description | Bandzoogle Help

 • Tác giả: bandzoogle.com
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 3.74 (463 vote)
 • Tóm tắt: · Troubleshooting Tips · Go to the Facebook Debugger Tool page · Click ‘Fetch new scrape information’. Scroll down to check that the new image and 

8 Hướng dẫn cách marketing sản phẩm từ Sendo lên Facebook

 • Tác giả: shopeeplus.com
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 3.55 (337 vote)
 • Tóm tắt: · Bước 4: Ấn nút “Fetch New Scrape Information” Bước 5: Bây giờ bạn hãy dán link trên trang và kiểm tra link sản phẩm đã hiện trên trang chưa 
Xem thêm bài viết  Tổng hợp 18 tạo số điện thoại ảo mỹ mới nhất hiện nay

9 How to Fix the Wrong Facebook Share Link Thumbnail Image with

 • Tác giả: jonnyjordan.com
 • Ngày đăng: 05/13/2022
 • Đánh giá: 3.27 (340 vote)
 • Tóm tắt: Once you’ve seen what the problems are and fixed them, hit the fetch new scrape information button. This will tell Facebook to remove the old cached 

10 Facebook Pages Scraper – Apify

 • Tác giả: apify.com
 • Ngày đăng: 11/15/2021
 • Đánh giá: 2.99 (247 vote)
 • Tóm tắt: Facebook scraping tool to crawl and extract data from Facebook Pages. Our fully updated FB scraper downloads posts, likes, comments, reviews, 

11 How to Fix the Facebook Link Thumbnail Not Working Error

 • Tác giả: muffingroup.com
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 2.9 (153 vote)
 • Tóm tắt: · After correcting the issues, click on the ‘Fetch new scrape information button’. This will clear the Facebook cache and remove the old image 

12 Facebook Ignores Ogimage When Sharing Url – FaqCode4U.com

 • Tác giả: faqcode4u.com
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 2.73 (51 vote)
 • Tóm tắt: Facebook ignores og:image when sharing url? … Paste the URL for the page/post in the field; Click the “Fetch new scrape information” button

13 Facebook sharing wrong image – AKA raisin

 • Tác giả: akaraisin.com
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 2.62 (186 vote)
 • Tóm tắt: If you’ve found that Facebook is sharing an old photo, simply enter the page URL you’re having issues with and hit the “Fetch new scrape information”

14 Facebook Debugger | Giving Fuel Help Center

 • Tác giả: help.givingfuel.com
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 2.62 (156 vote)
 • Tóm tắt: If Facebook doesn’t seem to be posting the most recent text and image you added to … Click ‘Fetch new scrape information’ then click ‘Show existing scrape 
Xem thêm bài viết  Danh sách 10 điện thoại tự khởi đông lại hay nhất

15 Wrong Image shared to Facebook via wordpress ! Fix – The Geek Page

 • Tác giả: thegeekpage.com
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 2.48 (171 vote)
 • Tóm tắt: · https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/. Click on Fetch new scrape information to clear facebook cache for your particular 

16 How to Use the Facebook Debugger to Correct the Facebook Link

 • Tác giả: techprevue.com
 • Ngày đăng: 03/13/2022
 • Đánh giá: 2.37 (163 vote)
 • Tóm tắt: · This Open Graph Debugger tool works similarly. Enter a link to see existing scrape information and fetch new scrape information. Now Facebook 

17 Troubleshooting: Outdated Info and Thumbnail on Facebook | Help

 • Tác giả: support.wix.com
 • Ngày đăng: 09/05/2021
 • Đánh giá: 2.29 (188 vote)
 • Tóm tắt: Enter your site’s URL in the URL field. Click Debug. Click either: Fetch new information for URLs that have never been shared on Facebook before. Scrape Again 

18 Get Facebook/Google to fetch your website/page changes quickly

 • Tác giả: help.pixpa.com
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 2.17 (50 vote)
 • Tóm tắt: Copy the URL of the page for which the thumbnail image is not showing up. · Paste the URL in the box and click on the Fetch New Scrape Information. That’s it

19 Validate Open Graph and fetch new scrape Information – MashShare

 • Tác giả: mashshare.net
 • Ngày đăng: 10/18/2021
 • Đánh giá: 2.06 (94 vote)
 • Tóm tắt: Thats the reason why we have to tell Facebook when our website content has been changed. Facebook is than purging its internally cache and fetch the new website