Top 20+ facebook purity chrome extension mới nhất

1 FB Purity Công cụ dọn dẹp, chặn quảng cáo Facebook

Nội dung bài viết

 • Tác giả: download.com.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 4.99 (922 vote)
 • Tóm tắt: Video giới thiệu phần mềm chặn quảng cáo Facebook F.B. Purity. F.B. Purity hỗ trợ cho một loạt các trình duyệt bao gồm: Google Chrome, Firefox, Safari, 

2 F.B. (FluffBusting) Purity CRX 32.1.2.0 free Download for Chrome

 • Tác giả: crxfile.com
 • Ngày đăng: 09/05/2021
 • Đánh giá: 4.78 (450 vote)
 • Tóm tắt: No Rating Available. Download the F.B. (FluffBusting) Purity Extension 32.1.2.0 CRX file free for Google Chrome at Chrome web store

3 How do I get rid of FB Purity on Facebook?

 • Tác giả: answersblurb.com
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 4.57 (582 vote)
 • Tóm tắt: · You can remove the FB Purity extension by clicking the ‘Delete’ button … high reviews on the official Chrome and Firefox extension sites, 

4 Google takes down Facebook Customizing extension F.B. Purity

 • Tác giả: techdows.com
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 4.31 (335 vote)
 • Tóm tắt: · Facebook Customization browser extension, F.B. Purity available for Chrome browser on Web Store has been taken down by Google citing policy 

5 FB Purity – f

 • Tác giả: sesresponsable.com
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 3.99 (522 vote)
 • Tóm tắt: F.B.(FluffBusting)Purity – Chrome Web Stor … F.B Purity – Clean up Facebook with the top rated browser extension for Chrome, Firefox, Edge, Safari, 

6 Extension Gives You More Control Over Your Facebook Privacy

 • Tác giả: eff.org
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 3.79 (397 vote)
 • Tóm tắt: · The extension is available for Chrome, Firefox, Internet Explorer, … As FB Purity’s developer notes, many of his users stuck around 

7 Get Ride of Unnecessary Facebook NewsFeed using FB Purity

 • Tác giả: blogsaays.com
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 3.7 (457 vote)
 • Tóm tắt: · Fluff Busting Purity is a browser-based extension that you can install on your browsers such as Google Chrome and Mozilla Firefox from their 

8 12 tiện ích mở rộng mà “dân nghiện” Facebook phải có – Genk

 • Tác giả: genk.vn
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 3.54 (551 vote)
 • Tóm tắt: · – Tùy chỉnh sự xuất hiện hoặc ẩn các nội dung có liên quan đến hashtags nào đó. F.B. Purity. Hỗ trợ: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, 

9 Declutter Facebook with Fluff Busting Purity Browser Extension

 • Tác giả: less-stuff.co.uk
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 3.35 (343 vote)
 • Tóm tắt: There is a solution to all of this visual clutter. It’s called FB (Fluff Busting) Purity and it is a browser extension that works on Firefox, Google Chrome, 

10 Chrome Store vs Fluff Busting Purity – Brave Community

 • Tác giả: community.brave.com
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 3.01 (531 vote)
 • Tóm tắt: Is there anyway to get extension installed in Brave without the Chrome Store. I left Chrome for a reason, and I hate that as far as I know I 

11 About: Fluff Busting Purity – DBpedia

 • Tác giả: dbpedia.org
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 2.87 (107 vote)
 • Tóm tắt: Fluff Busting Purity, or FB Purity for short (previously known as Facebook … of the FB Purity extension: (Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera)

12 F.B. Purity – Download

 • Tác giả: fb-purity.en.softonic.com
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 2.73 (63 vote)
 • Tóm tắt: · The F.B. purity browser extension is available for both Google Chrome and Microsoft Edge. It is compatible with the new Facebook design, 

13 Download F.B. (FluffBusting) Purity for Chrome, Firefox, Edge, Safari

 • Tác giả: m.majorgeeks.com
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 2.66 (63 vote)
 • Tóm tắt: F.B. (FluffBusting) Purity for Chrome, Firefox, Edge, Safari, and Maxthon is a free extension that cleans up and customizes Facebook, letting you filter out 

14 Télécharger F.B. Purity – Internet – Les Numériques

 • Tác giả: lesnumeriques.com
 • Ngày đăng: 09/27/2021
 • Đánh giá: 2.61 (187 vote)
 • Tóm tắt: F.B. Purity est une extension pour navigateur (Chrome, Firefox, Opera, Edge et Safari). Elle sert à appliquer des filtres sur Facebook de manière à éviter 

15 Download Facebook Purity 3.1 – Tiện ích tiện ích, addon -taimienphi.vn

 • Tác giả: taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 2.48 (115 vote)
 • Tóm tắt: Với các tiện ích mở rộng, VPN Extension cho Chrome mà Taimienphi.vn giới thiệu dưới đây, bạn có thể cài đặt trên trình duyệt để duyệt web an toàn, truy cập các 

16 Dealing in web, internet, greasemonkey, php, geotagging, mobile

 • Tác giả: steeev.freehostia.com
 • Ngày đăng: 10/16/2021
 • Đánh giá: 2.44 (94 vote)
 • Tóm tắt: New in this version of the FB Purity browser extension (for Chrome, Firefox, Safari and Opera)is a Single Column layout for Timeline option

17 Fb purity | Diễn đàn hỗ trợ Firefox | Mozilla Support

 • Tác giả: support.mozilla.org
 • Ngày đăng: 08/21/2021
 • Đánh giá: 2.2 (117 vote)
 • Tóm tắt: fb purity has been updated for Chrome and Edge and IE. the developer is waiting … browser So I am asking please allow this extension to update on Firefox

18 FB Purity Chrome Extension 01 – Techtippr

 • Tác giả: techtippr.com
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 2.19 (81 vote)
 • Tóm tắt: FB Purity Chrome Extension 01. FB Purity Chrome Extension 02. FB Purity Chrome Extension. Advertise · Contact · Write for us · Privacy Policy

19 Old Layout for Facebook vs F.B.(FluffBusting)Purity – Chrome Stats

 • Tác giả: chrome-stats.com
 • Ngày đăng: 12/05/2021
 • Đánh giá: 2.15 (159 vote)
 • Tóm tắt: · Compare Chrome extensions: Old Layout for Facebook vs F.B.(FluffBusting)Purity. Highlights. Old Layout for Facebook and 

20 F.B. Purity (Clean Up & Customize Facebook)

 • Tác giả: fbpurity.tumblr.com
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 2.08 (56 vote)
 • Tóm tắt: As well as being available as an extension/addon it is also available as a Greasemonkey script. F.B. Purity is compatible with Google Chrome, Firefox, Edge, 

21 F.B. Purity: App Reviews, Features, Pricing & Download – AlternativeTo

 • Tác giả: alternativeto.net
 • Ngày đăng: 10/10/2021
 • Đánh giá: 1.88 (101 vote)
 • Tóm tắt: F.B. Purity is a browser extension / add-on that lets you clean up and customize Facebook … Free • Proprietary; Mac; Windows; Linux; Online; Google Chrome 

22 F.B. Purity Alternatives and Similar Software – ProgSoft.net

 • Tác giả: progsoft.net
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 1.69 (147 vote)
 • Tóm tắt: Purity is a browser extension / add-on that lets you clean up and customize Facebook. Free; Firefox; Opera; Maxthon; Safari; Chrome; Web; Linux; Windows; Mac

23 How to Remove a Facebook Purity Script – Techwalla

 • Tác giả: techwalla.com
 • Ngày đăng: 10/11/2021
 • Đánh giá: 1.72 (51 vote)
 • Tóm tắt: Facebook Purity is an add-on for web browsers such as Firefox, Chrome and … in the upper right corner, select the “Tools” entry and click “Extensions.” 

24 F.B.Purity: Chặn quảng cáo và ẩn chức năng thừa trên Facebok

 • Tác giả: hieumobile.com
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 1.5 (142 vote)
 • Tóm tắt: (FluffBusting)Purity là một tiện ích mở rộng (extension) có khả năng chặn quảng cáo và ẩn chức năng không cần thiết cho mạng xã hội Facebook khi truy cập bằng 

25 What Does FB Purity Do? – QuestionAnswer.io

 • Tác giả: questionanswer.io
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 1.52 (163 vote)
 • Tóm tắt: · F.B. Purity is a browser extension / add-on that lets you clean up and … Chrome extension Firefox extension Edge extension Opera extension 

26 Facebook bans developer of timeline-cleaning browser extension

 • Tác giả: networkworld.com
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 1.39 (74 vote)
 • Tóm tắt: · It’s available for Chrome, Firefox, Safari and Opera. Steve Fernandez, a UK-based web developer, made FB Purity available online in early 2009, 

27 F.B. Purity (@FBPurity) / Twitter

 • Tác giả: twitter.com
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 1.33 (198 vote)
 • Tóm tắt: F.B Purity is a browser extension for Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera & Brave that lets you clean up and customize Facebook. In your FB, cleaning your feed