Tổng hợp 10+ facebook login sdk android mới nhất hiện nay

Dưới đây là danh sách Facebook login sdk android hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

Video Facebook login sdk android

2 [Facebook SDK ] Login facebook cho ứng dụng android

 • Tác giả: androidcoban.com
 • Ngày đăng: 09/26/2021
 • Đánh giá: 4.73 (527 vote)
 • Tóm tắt: · 2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN. Tạo giao diện đơn giản; Thêm ID của app fb vào ứng dụng; Setup trên https://developers.facebook.com; Code login; Parse dữ 

3 Tích hợp mạng xã hội – Login với Facebook

 • Tác giả: howkteam.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 4.39 (281 vote)
 • Tóm tắt: Dẫn nhập. Ở các bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về CÁCH TẠO MỘT APP FACEBOOK SDK & CÁCH TÍCH HỢP VÀO ỨNG DỤNG ANDROID

4 How To Login Facebook Using Sdk 4 1 0 In Android

 • Tác giả: faqcode4u.com
 • Ngày đăng: 10/10/2021
 • Đánh giá: 4.3 (213 vote)
 • Tóm tắt: I”m writing codes for my login Page for my application.i have already made my login successful with the given email and password but i”m fa

5 Facebook-login 14.1.0 API – javadoc.io

 • Tác giả: javadoc.io
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 4.13 (380 vote)
 • Tóm tắt: com.facebook.android; facebook-login. audience-network-sdk … facebook-login 14.1.0 API. See: Description … com.facebook.login.widget 

6 Facebook Login In Android – C# Corner

 • Tác giả: c-sharpcorner.com
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 3.98 (522 vote)
 • Tóm tắt: · And in the applications gradle.build file adds the following dependency. compile ‘com.facebook.android:facebook-android-sdk:4

7 Android Facebook Integration (Login) with Examples – Tutlane

 • Tác giả: tutlane.com
 • Ngày đăng: 09/27/2021
 • Đánh giá: 3.78 (214 vote)
 • Tóm tắt: The Facebook SDK for Android enables people to sign into your app with Facebook Login. When people log into your 

8 Tích hợp login của facebook trong ứng dụng android – Gia Sư Tin Học

 • Tác giả: giasutinhoc.vn
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 3.47 (411 vote)
 • Tóm tắt: · Facebook Login cung cấp một cách thuận tiện và an toàn cho phép người sử … Sử dụng phiên bản mới nhất của Facebook SDK cho Android để thêm 

9 List 20+ facebook sdk login android hot nhất – GiaLaiPC

 • Tác giả: gialaipc.com.vn
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 3.28 (596 vote)
 • Tóm tắt: · 20 How to create a Facebook login using an Android App? 21 [Facebook SDK ] Login facebook cho ứng dụng android; 22 [Android] Hướng dẫn thêm chức 

10 How to login with facebook in Android using Kotlin code – RRTutors

 • Tác giả: rrtutors.com
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 3.07 (286 vote)
 • Tóm tắt: · Facebook Integration: How to login with facebook in Android using Kotlin code ; Download the Facebook SDK for Android > Click on ; Next. > ; Import 

11 Tích hợp login facebook trong ứng dụng android – adminvietnam.org

 • Tác giả: adminvietnam.org
 • Ngày đăng: 10/01/2021
 • Đánh giá: 2.88 (195 vote)
 • Tóm tắt: · Facebook Login cung cấp một cách thuận tiện và an toàn cho phép người sử … Sử dụng phiên bản mới nhất của Facebook SDK cho Android để thêm 

12 Com.facebook.android : facebook-login : 11.1.0 – Maven Central

 • Tác giả: search.maven.org
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 2.81 (198 vote)
 • Tóm tắt: Facebook-Login-Android-SDK – Facebook Login Android SDK

13 Facebook SDK login problem on Android – Unity Answers

 • Tác giả: answers.unity.com
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 2.66 (112 vote)
 • Tóm tắt: · Hi, i have integrated the Facebook SDK to my android app and use it to login. Everything works fine. But as soon as the facebook-app is 

14 Android Notes 34: Facebook Login Integration & Fetch User

 • Tác giả: freakycoder.com
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 2.64 (111 vote)
 • Tóm tắt: 2. Add Facebook SDK to Project. We need to add FB SDK to our project, at Android Studio app -> build.gradle let’s add our gradle 

15 Facebook Login Android SDK – Maven Repository

 • Tác giả: mvnrepository.com
 • Ngày đăng: 09/28/2021
 • Đánh giá: 2.58 (143 vote)
 • Tóm tắt: Tags, facebookaarandroid. Ranking, #3491 in MvnRepository (See Top Artifacts) #182 in Android Packages. Used By, 105 artifacts 

16 Nativescript-facebook-login

 • Tác giả: market.nativescript.org
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 2.44 (69 vote)
 • Tóm tắt: A NativeScript module providing Facebook login for Android and iOS … └─facebook-release.aar <– This is the SDK for android as a .aar library

17 How to create a Facebook login using an Android App?

 • Tác giả: geeksforgeeks.org
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 2.2 (121 vote)
 • Tóm tắt: · How to create a Facebook login using an Android App? · First thing you need to do is to have Facebook Developer Account and then create a new app 

Related Posts