Danh sách 20 cover group facebook size tốt nhất

1 The Complete Facebook Group Cover Photo Size Guide (2021) – Fotor

 • Tác giả: fotor.com
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 4.93 (802 vote)
 • Tóm tắt: So, if you want a Facebook group cover photo size that works on any device, use the dimensions of 1,648px by 856px. Confused about how to get this measurement?

2 Top 20+ size cover group facebook tốt nhất – GiaLaiPC

 • Tác giả: gialaipc.com.vn
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 4.62 (323 vote)
 • Tóm tắt: · 1 Top 20+ banner facebook group size hot nhất hiện nay – GiaLaiPC · 2 Kích thước ảnh bìa Facebook Fanpage: Kích cỡ chuẩn nhất 2022 · 3 Ideal 

3 Kích thước ảnh bìa Facebook 2022: Size cover Facebook chuẩn

 • Tác giả: fiexmarketing.com
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.57 (534 vote)
 • Tóm tắt: Mà không cần quan tâm đến kích thước cover group Facebook có hiển thị chính xác không. cover Facebook size 

4 All that you need to know about Facebook group cover photo size

 • Tác giả: techpluto.com
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 4.39 (477 vote)
 • Tóm tắt: · What are the ideal Facebook group cover photo dimensions? … The ideal size of the photo should be with an aspect ratio of 1.91:1 or 1,640-pixels 

5 Facebook Banner Size for Event, Cover, Page & Group … – Viewst

 • Tác giả: viewst.com
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 4.17 (267 vote)
 • Tóm tắt: Facebook banner size in inches · Profile picture – 170 x 170 pixels – 1.77 x 1.77 inch. · Cover banner/Business page banner – 820 x 360 pixels – 8.54 x 3.75 inch

6 Ideal Facebook Group Cover Photo Size 2021 – Glorify

 • Tác giả: glorify.com
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 3.9 (585 vote)
 • Tóm tắt: The standard Facebook group cover photo size is 1640 pixels by 859 pixels (or 1.91:1 ratio) to make your FB cover photo as stunning as It will ever be!

7 Facebook Cover Photo Size | 2022 Dimensions & Design Tips

 • Tác giả: picmonkey.com
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 3.71 (497 vote)
 • Tóm tắt: · Event Cover, 1200 x 628 px ; Group Cover, 1640 x 856 px ; Page Cover, 1640 x 924 px 

8 Kích thước ảnh đăng Facebook 2022 đầy đủ nhất – Ngáo Content

 • Tác giả: ngaocontent.com
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 3.48 (250 vote)
 • Tóm tắt: Bạn muốn sử dụng ảnh để đăng bài lên Facebook Fanpage, Facebook cá nhân của bạn, trong group, tạo event hoặc 

9 Facebook Group Cover: Photo Size & How To Make One

 • Tác giả: onlinegroupsuccess.com
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 3.36 (491 vote)
 • Tóm tắt: · Facebook officially recommends sizing your group cover photos to 1,640px by 856px (or 1.91:1 ratio). However we personally find this is a bad 

10 Kích thước ảnh bìa Facebook chuẩn và đầy đủ nhất 2021 – Seothetop

 • Tác giả: seothetop.com
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 3.05 (347 vote)
 • Tóm tắt: Kích thước Ảnh bìa/cover nhóm Facebook Group. Điều này là một chút khó khăn để làm cho vừa phải. Nhưng 

11 Kích Thước Ảnh Bìa Facebook Fanpage, Group, Trang Cá Nhân

 • Tác giả: huyblogs.com
 • Ngày đăng: 10/01/2021
 • Đánh giá: 2.8 (150 vote)
 • Tóm tắt: Kích thước cover Fanpage facebook trên điện thoại. Với điện thoại di động sẽ là 640 x 360 Pixel

12 Facebook image size post and cover 2022 | Lucid Gen

 • Tác giả: lucidgen.com
 • Ngày đăng: 11/05/2021
 • Đánh giá: 2.84 (200 vote)
 • Tóm tắt: An important Facebook business asset other than your Facebook page is your Facebook group, so it’s also important to give your 

13 The Correct Facebook Group Cover Photo Size – Mister-map.com

 • Tác giả: mister-map.com
 • Ngày đăng: 02/15/2022
 • Đánh giá: 2.74 (98 vote)
 • Tóm tắt: · Having the right Facebook group cover photo size is vital since it’s what your audience sees as soon as they land on your Facebook page

14 Tất Tần Tật Về Kích Thước Cover Group Facebook, Kích Thước Ảnh

 • Tác giả: l2r.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.67 (187 vote)
 • Tóm tắt: Để đảm bảo độ sắc nét, không bị mờ hay mất hình khi cài đặt ảnh bìa trên trang cá nhân. Bạn cần đảm bảo kích thước ảnh bìa facebook cá nhân trên điện thoại là 

15 Facebook Image Sizes for 2021 | Adobe Express

 • Tác giả: adobe.com
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 2.5 (108 vote)
 • Tóm tắt: The ideal image size for a Facebook group cover photo is 1640px by 856px (a 1.91:1 ratio). Cropping will occur when you upload your image, as visibility 

16 Facebook Group Cover Photo Size 2022+ 10 Free Templates

 • Tác giả: convosight.com
 • Ngày đăng: 09/19/2021
 • Đánh giá: 2.29 (153 vote)
 • Tóm tắt: · The ideal Facebook group cover image size for 2022 is 1640 x 856 pixels. That said, the aspect ratio comes down to 1.91:1 ratio

17 Kích Thước Ảnh Bìa Facebook, Fanpage 2022 – Quảng Cáo Siêu Tốc

 • Tác giả: quangcaosieutoc.com
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 2.28 (189 vote)
 • Tóm tắt: · Kích thước ảnh group Facebook được khuyến nghị là 1.640 x 856 Pixel, hoặc tỷ lệ cover Facebook 1,91 : 1 như hình minh họa. Lưu ý rằng, thông tin 

18 Size of Facebook cover photo standard 2022 for individuals … – SCC

 • Tác giả: sccaid.com
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 2.15 (157 vote)
 • Tóm tắt: · For Facebook Fanpgage, the standard Facebook cover photo size is still 820 pixels by 312 pixels for computers and 640 pixels by 360 pixels for 

19 Tất tần tật về kích thước ảnh bìa Group Facebook 2021

 • Tác giả: atpacademy.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.03 (109 vote)
 • Tóm tắt: Tối ưu size cover chuẩn để Facebook của chúng ta trông đẹp, chuyên nghiệp và thu hút trao đổi qua lại hơn

20 What’s the perfect Facebook Group Cover Photo Size? – Katie Grazer

 • Tác giả: whatskatieupto.com
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 2.01 (169 vote)
 • Tóm tắt: According to Snappa: “The perfect Facebook group cover photo size is 1640 x 856 pixels. These banner dimensions give a 1.91:1 aspect ratio.” Pps. Have you